KONTAKT

Polskie Zoo sp. z o. o.

Michał Klimczak

tel. 50 51 777 21

e-mail: Michal.Klimczak@polskiezoo.pl

Polskie Zoo sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach, (adres: ul. Jana Tarnowskiego 16, 25-137 Kielce), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000912833, NIP: 9592044437, REGON: 389507648, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 5 000,00 zł.